Фирма NAZAR е създадена през 1995 година. Основната дейност на фирмата е свързана с химично производство на пасти – смазки за хидравличната и градинарска индустрия.

Макар фирмата ни да е сравнително нова, вече сме добре познати на пазара. Основно работим в Полша, но продаваме продукцията си и в Източна Европа, Литва, Латвия и Естония. Желаем да развием търговска дейност в съседните държави, както и в страните от Европейския съюз. Нашите продукти се радват на голям успех на пазара, което се дължи на все по-доброто им качество. Въпреки това не лежим на стари лаври и постоянно провеждаме лабораторни изследвания, така че нашите продукти да бъдат най-добрите и да отговарят на всички изисквания, свързани с принципите на прилагането им.

Продуктите ни притежават необходимите сертификати, които своевременно се подновяват. Тъй като изключително много ценим мнението на нашите клиенти, с продуктите си се стараем да отговорим на техните нужди.

Нашите продукти: